http://bruder.approach.cz/
 
Kategorie zboží
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Bruder | kvalitní německé hračky -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
Veškeré obchodní transakce uzavřené prostřednictvím našeho internetového obchodu se řídí zákonem č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jako „VOP“).
 • Zboží standardně odesíláme prostřednictvím držitele poštovní nebo přepravní licence od 3 pracovních dnů do tří týdnů od obdržení závazné objednávky v závislosti na skladových zásobách a sezónnosti. V případě nutnosti delší lhůty pro dodání objednaného Zboží je zákazník neprodleně informován formou kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.
   
 • prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího a nepřebírá odpovědnost za nedodání zboží, pozdější dodání nebo odmítnutí objednávky popřípadě její části. O odmítnutí objednávky je kupující neprodleně informován formou kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.
   
 • prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. V tomto případě bude zákazník kontaktován a zboží nebude odesláno bez odsouhlasení nové ceny. O změně ceny bude kupující neprodleně informován formou kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.
   
 • Kupující jako zákazník je automaticky informován o přijetí objednávky a o způsobu jak bude vyřízena formou kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.
   
 • Uzavřená objednávka se stává závaznou. Dokončením objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.
   
 • K ceně za objednané Zboží účtuje prodávající poštovné a balné ve výši viz. Doprava/Platba 
 • Cena za Zboží je splatná formou dobírky, převodem na účet prodávajícího nebo hotově. Zboží odesíláme do dvou pracovních dnů po obdržení platby na náš účet
   
 • Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží.
   
 • Zboží je až do zaplacení (převzetí) majetkem obchodu
   
 • Kupující je povinen přebrat a uhradit objednané zboží od doručovací společnosti. V případě nevyzvednutí zásilky vzniká provozovateli internetového obchodu nárok na úhradu nákladů spojených s doručením zboží kupujícímu.
   
VRÁCENÍ ZBOŽÍ 
 • Kupující je oprávněn písemně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a vrátit Zboží a to do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. V tomto případě je Zboží nutné vrátit v originálním obalu. Zboží ani jeho obal nesmí být otevřeno, poškozený, znehodnoceno, neúplné nebo jevit známky používání. Po vyhodnocení vrácené zásilky je kupujícímu vrácena zpět celková uhrazená částka za nákup zboží do 14 dnů na bankovní účet.
   
 • REKLAMACE ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

  Záruční doba a reklamace se řídí platnými zákony. Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí Zboží kupujícím. Kupující je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat a ihned reklamovat množstevní či zjevné vady na Zboží. Při poškození přepravního obalu je nutné ihned sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky.

  Záruka se nevztahuje, v případě že:

   
 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
   
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
   
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
   
 • Výrobek byl poškozen působením živlů.
   
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).


 • V případě uplatnění reklamace nás, prosím, informujte telefonicky +420608735624 nebo emailem: bruder@approach.cz 

 • zboží následně zašlete na adresu prodávajícího: A. Rendla 667, 27204 Kladno s přiloženou kopií dáňového dokladu a popisem závady / reklamace
   
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
  V případě neoprávněné nebo nedůvodné reklamace bude Zboží zasláno kupujícímu zpět na jeho náklady a současně mu budou vyúčtovány náklady spojené se zjišťováním závady a manipulací takové neoprávněné reklamace.  
  OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije je ke komerčním účelům. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.
 

 


A | A
Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.